Adresa:  Termonova, a.s.  

                SNP 98

                018 51 Nová Dubnica

                www.termonova.sk

 

Sekretariát:    tel.: +421 42 3810793,  e-mail: termonova@termonova.sk

Dispečing: telefón: +421 42 38 10794,  mobil: +421 905 516 104

Výrobno - technický úsek: telefón:  +421 908 740 053

Obchodno - ekonomický úsek: telefón:  +421 908 740 054

 

Fakturačné údaje:

IČO: 36 322 644, DIČ: 2020116417, IČ DPH: SK2020116417

Bankové spojenie: SK98 0900 0000 0050 6548 3448, Slovenská sporiteľňa,a.s.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa,vložka č. 10285/R