Datatherm, spol. s.r.o.

Spoločnosť so sídlom v Žiline poskytuje komplexné služby, systémové technologické riešenia v oblasti:

počítačové riadiace systémy, meranie a regulácia;
komplexné technológie na výrobu tepla z biomasy

 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

- patrí medzi tie orgány štátnej správy, ktorých vznik si vyžiadali zmenené podmienky na trhoch s energiami v zjednocujúcej sa Európe.

 
Mesto Nová Dubnica
 

 

 
 

Dokumenty k stiahnutiu :


Spoločnosť na výrobu tepla prijmeme do TPP chemika.docx