TERMONOVA, a.s. Nová Dubnica podniká v sektore energetiky. Predmet podnikania je zameraný na výrobu a rozvod tepelnej energie, výrobu a dodávku elektrickej energie. S ohľadom na toto poslanie, úzko zamerané na zákazníka, ktorého tvorí predovšetkým široká časť obyvateľov mesta Nová Dubnica, boli spoločnosťou vytýčené tieto ciele:
 
  •  
  • zvyšovanie kvality a spoľahlivosti dodávky tepelnej a elektrickej energie
  • udržanie konkurencie schopných cien tepelnej energie
  • rozširovanie komplexsnosti služieb pre zákazníkov
  • minimalizácia negetívneho vplyvu na životné prostredie
  • optimalizácia a modernizácia prevádzky tepelných zariadení
  • zvyšovanie efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov
  • zabezpečovanie pravidelnej odbornej prípravy, kvalifikácie,školenia zamestnancov na všetkých stupňoch pracovného procesu s cieľom posilňovať ich právne povedomie v oblasti BOZP