Vyhláška ÚRSO č.92/2011 Z.z., účinná od 1.01. do 31.08.2012 a následne vyhláška ÚRSO č.277/2012 , ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla. Zároveň ustanovuje formu a obsah vyhodnocovania dodržiavania jednotlivých štandardov kvality pri dodávke tepla a tiež podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov.
Dodržanie štandardov kvality dodávaného tepla (podľa § 2) a služieb spojených s dodávkou tepla (podľa § 3) charakterizuje schopnosť regulovaného subjektu dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky v zmysle platnej legislatívy a zákona o energetike.
Regulovaný subjekt sa zaväzuje dodržiavať, sledovať a vyhodnocovať štandardy kvality podľa § 2 a § 3, ustanovené vyhláškou 92/2011 Z.z. a následne  vyhláškou ÚRSO 277/2012 ktorá je účinná od 01.09.2012. 
 

 

 

Dokumenty k stiahnutiu :


Š. k. 2012.pdf
štandardy kvality r. 2014.pdf
štandardy kvality r. 2015.pdf
štandardy kvality r. 2016.pdf
štandardy kvality r. 2017.pdf
štandardy kvality r. 2018.pdf
Štandardy kvality_2013.pdf