Vyhláška ÚRSO č.92/2011 Z.z., účinná od 1.01. do 31.08.2012 a následne vyhláška ÚRSO č.277/2012 , ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla. Zároveň ustanovuje formu a obsah vyhodnocovania dodržiavania jednotlivých štandardov kvality pri dodávke tepla a tiež podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov.
Dodržanie štandardov kvality dodávaného tepla (podľa § 2) a služieb spojených s dodávkou tepla (podľa § 3) charakterizuje schopnosť regulovaného subjektu dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky v zmysle platnej legislatívy a zákona o energetike.
Regulovaný subjekt sa zaväzuje dodržiavať, sledovať a vyhodnocovať štandardy kvality podľa § 2 a § 3, ustanovené vyhláškou 92/2011 Z.z. a následne  vyhláškou ÚRSO 277/2012 ktorá je účinná od 01.09.2012. 
 

 

 

Dokumenty k stiahnutiu :


Š. k. 2012.pdf
štandardy kvality r. 2014.pdf
štandardy kvality r. 2015.pdf
štandardy kvality r. 2016.pdf
štandardy kvality r. 2017.pdf
štandardy kvality r. 2018.pdf
štandardy kvality r. 2019.pdf
štandardy kvality r. 2020.pdf
štandardy kvality r. 2021.pdf
štandardy kvality r. 2022.pdf
štandardy kvality r. 2023.pdf
Štandardy kvality_2013.pdf