Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydaním Výnosu č. 6/2008 z 23. 7. 2008 okrem zásadných regulačných opatrení zaviedol aj zmenu v technických jednotkách. Novou mernou jednotkou množstva tepla je kWh (kilowatthodina), ktorá nahradila doterajšiu mernú jednotku množstva tepla - GJ (Gigajoule). K tejto zmene pristúpil ÚRSO z dôvodu harmonizácie technických jednotiek vo všetkých energetických odvetviach, ako aj v rámci štátov Európskej únie. V rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na obdobie roka 2009 je fixná a variabilná zložka maximálnej ceny tepla uvádzaná v nových merných jednotkách množstva tepla nasledovne: - z GJ na kWh prepočtom: 1 GJ = 277,7778 kWh vo variabilnej zložke ceny - z GJ na kW prepočtom: 1 GJ = 277,7778 kWh/5300 h regulačného príkonu vo fixnej zložke ceny